Obrázky lze kliknutím zvětšit

Pozemek se nachází na jižním svahu obce Brandýsek se zajímavým výhledem do krajiny.

Základem projektu tedy bolo zachování cenných výhledů a naopak clonění nevzhledných nebo rušivých míst. To ovlivnilo výběr i rozmístění stromů i vyšších pater keřových výsadeb. Část pozemku se nachází ve velmi strmém terénu. Součástí zadání tak bylo tuto část obsadit rostlinami s nízkými nároky na údržbu. Údržba keřů a stromů tak probíhá bez problémů jednou ročně.

Spolupracuji s: